• سرویس
  • کشورها یا مناطق
  • محل خدمات

خدمات ما

  • درباره ما
  • درباره ما
  • درباره ما

IPsolyn یک شرکت خدمات بین المللی در زمینه مالکیت معنوی است که در سال 2011 تاسیس شد. حوزه های خدمات اصلی ما از جمله قانون علائم تجاری و قانون حق چاپ.به طور خاص، ما تحقیقات بین المللی علامت تجاری، ثبت علامت تجاری، اعتراض علامت تجاری، تمدید علامت تجاری، نقض علامت تجاری، و غیره را ارائه می دهیم. همچنین با ثبت بین المللی حق چاپ، واگذاری حق نسخه برداری، مجوز و نقض حق نسخه برداری به مشتریان خدمات ارائه می دهیم.علاوه بر این، برای مشتریانی که می‌خواهند تجارت شما را در خارج از کشور گسترش دهند، می‌توانیم به شما در ایجاد استراتژی حفاظت فکری کمک کنیم و به شما کمک کنیم تا از دعاوی حقوقی مالکیت معنوی بالقوه جلوگیری کنید.

ادامه مطلب