اطلاعیه در مورد درخواست اعتراض "拉伊卜" و علائم تجاری مرتبط

در طول جام جهانی در حال برگزاری استQaتار، بسیاری از ستاره های مشهور فوتبال،thطلسم های الکترونیکی در سراسر جهان محبوب می شوند.برخی از افراد یا شرکت ها برای ثبت علائم تجاری مربوط به نام ستاره های مشهور فوتبال، ماسکوت ها یا نام شاهزاده خانم قطری در دفتر علائم تجاری چین اقدام می کنند.

اداره ملی مالکیت معنوی چین (CNIPA) اقداماتی را برای مقابله با این برنامه های بد نیت انجام می دهد.در طول بررسی درخواست، ممتحنین به 26 درخواست مربوط به جام جهانی مطابق بند 7 ماده 10 قانون علائم تجاری اعتراض کردند. به عنوان مثال، درخواست شماره 66999855 برای ثبت نام اقدام کرد.世界杯، شماره 63803887 برای ثبت “LAEEB” و غیره اقدام کرد.

CNIPA به اتخاذ رویکردهای جدی برای رسیدگی به مسائل برنامه کاربردی بد نیت ادامه خواهد داد.


زمان ارسال: دسامبر-02-2022